↑ Terug naar Informatie

Skiverzekering

Voorwaarden skilessen:

Indien tijdens de reis blijkt dat, omwille van omstandigheden, de skilessen niet zullen kunnen doorgaan, neemt Airness de nodige maatregelen om passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

Deelname aan de skilessen houdt niet automatisch in dat de deelnemer verzekerd is voor ongevallen tijdens de skilessen. Indien je verzekering dergelijke ongevallen niet dekt, kan Airness dit voor jullie in orde maken via SNEEUWSPORT VLAANDEREN.